Habo Gruppen stödjer fiskevårdsarbetet i Emån!

Habo Gruppen stödjer arbetet med att bevara havsöringen i Emån - ett av Sveriges artrikaste vattendrag. Den vilda havsöringen är unik inom sin art. Den är mycket snabbväxande och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. En viktig ambition är att få bort bly ur kretsloppet, vilket Habo bland annat bidrar till med handtagen i serien Clean, fria från nickel och bly. Läs mer om arbetet med Emån www.gustiftelse.se/
Läs även mer om Habo Clean http://se.habo.com/serier-miljoer/clean-handtag-med-extra-omtanke 
Ems herrgård blickar ut över Home pool

RSS 2.0