RÄDDA VILDLAXEN!

KÖP INTE ODLAD LAX FRÅN NORGE!

Nu är det på riktigt det som vi sportfiskare anade redan för ett tiotal år sedan. Vi håller på att utrota vildlaxen!

Mitt inlägg kan ses som ett inlägg i debatten, ett upprop eller som ren information för att vi ska förstå anledningen till att bojkotta köp av odlad lax från Norge. Först av allt ska vi veta att i Sverige står norskodlad lax för 98% av försäljningen i livsmedelsbutikerna och den Norska laxindustrin omsätter miljarder varje år. Norge är också världens största producent av lax från laxodlingar, och producerar ca 40% av all odlad lax i världen. År 2006 producerade man över 600 000 ton odlad lax.

 

Det är som alla förstår en riktig koloss som inte är helt enkel att stoppa men om vi i lilla Sverige slutar att efterfråga den odlade laxen så kan norrmännen så småningom äta denna skräpmat själva. Ställ frågan till din handlare och sluta köp odlad lax. På så sätt minskar naturligtvis omsättningen och därmed vinsterna för odlarna och industrin självdör. Hur vet vi då vad som är odlad lax? Jo, enligt svensk lagstiftning så är handeln (leverantörerna) tvungna att ange ursprungsland på förpackningarna. De måste ange att det är ”Odlad lax från Norge” och det är just dessa som vi måste sluta köpa och jag kommer här nedan förklara varför.

 

Att satsa på odlingar har även lett till utfiskning av andra fiskarter längre ner i näringskedjan, vilket ytterligare destabiliserar det redan hårt ansatta marina ekosystemet. Man använder helt enkelt fisk för att producera fisk. I bästa fall går det åt 2,5 kg foderfisk för att producera 1 kg lax. Hälften av världens foderfisk, som bearbetas till fiskmjöl och fiskolja, fångas i Chile och leder till fattigdom i landet. En FN-rapport talar om en ökad konflikt då  ”det finns de som anser att fisken borde mätta världens fattiga istället för den odlade laxen”

 

Ännu ett  fel som industrin gör är att anlägga laxodlingarna i de Norska fjordarna vid utloppen till de största naturligt vildlaxförande älvarna. I dessa kassodlingar lever den odlade laxen så trångt att parasiter som laxlusen  ”Gyrodylactus salaris” frodas och detta är den vilda laxens största fiende. Under lekvandringen som börjar i juni månad lämnar vildlaxen uppväxtområdena i havet för att söka sig till sin födelseälv och blir då tvungna att passera genom dessa odlingsanläggningar och blir då attackerade av dessa parasiter. Endast ett fåtal starka individer klarar detta angrepp men de flesta dör under lekvandringen till reproduktionsområdena. Nästa problem är att säl och andra fiskätande djur i havet förstör näten som kassodlingarna är tillverkade av och att mängder av odlad lax rymmer och blandar sig med den vilda laxen under leken. Dessa genetiskt felprogrammerade fiskar bidrar till att förstöra generna på den vilda fisken och det fångas alltmer hybrider i de laxförande älvarna. Dessa hybrider är således en blandning av odlad lax samt vildlax men även ”fel” fiskar från en helt annan älv, även korsningar mellan havsöring och lax kan förekomma. Naturligtvis är ju detta en katastrof för den vilda laxen att generna utarmas på en redan svag stam.

 

Som föda anser jag för egen del att detta är något som jag aldrig skulle stoppa i mig själv, min familj eller framförallt mina barnbarn. Jag förstår naturligtvis att dessa  4-pack av laxfiléer bland annat är mycket uppskattade av många konsumenter och smidiga att tillaga. Jag är däremot helt säker på att många inte vet vad det är vi proppar i våra barn och oss själva. Den odlade laxen tillförs via fodret antibiotika, dels för att klara de trånga förhållandena i odlingarna men främst för att förhindra spridningen av infektioner inom odlingen. Dessutom tillsätts färgämnen via fodret för att göra köttet riktigt rött. Vi som fiskar och har fiskat vild lax i många år, vet att vild lax inte är så röd i köttet som den odlade. Dessutom blir odlad lax alldeles för fet i köttet där många skadliga ämnen och tungmetaller samlas, allt för att få ut så mycket pengar som möjligt. Att dessutom den marina bottenmiljön vid och omkring dessa odlingar helt dör är helt oacepptabelt.

 

Som sportfiskare (spöfiskare) tar jag och mina kamrater vårt ansvar och återutsätter all vild lax vi lyckas få på kroken. Det händer då och då i den älv vi fiskar havsöring i att en lax biter över våra flugor. Naturligtvis behandlar vi dem då så skonsamt som möjligt och släpper tillbaka dem. Däremot tar vi omgående upp odlad lax (oppdrettslaks) på Norska. De är enkla att skilja åt då odlarna är tvungna att fenklippa dem redan som små. Dessa förpassas in i skogen som mat åt räv och andra intresserade.

 

Jag har en dröm som ivrig sportfiskare att någon gång kunna ta med mina barnbarn när de blivit så pass stora och låta dem känna urkraften i en riktigt vild och genetiskt fullbordad vild lax.

 

Kom ihåg att vi inte har ärvt vår planet av våra förfäder utan vi lånar den av våra barn och barnbarn samt kommande generationer!

 

Ska vi komma överens om att inte köpa någon mer odlad lax från och med nu?

 
Se filmen nedan genom att klicka på denna Youtubelänk 
http://www.youtube.com/watch?v=BbNvZ6CjZ98
 
 
Se även dessa

Odlad lax i Norge – Avslöjandet Episod 1

http://www.youtube.com/watch?v=4ZBbYzyuwF0

 

Odlad lax i Norge – Avslöjandet Episod 2

http://www.youtube.com/watch?v=5dJoGvHBaS8

 

Odlad lax i Norge – Avslöjandet Episod 3

http://www.youtube.com/watch?v=zheaUQqehnw

 

Odlad lax i Norge – Avslöjandet Episod 4

http://www.youtube.com/watch?v=-IKf6QJtVdw

 

 

Laxodling hälsofarlig och ohållbar

http://www.youtube.com/watch?v=1YD9KDE92J8&feature=related

 
 
 
 
 

RSS 2.0